- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

Агенцијата за вработување вработува…

Агенцијата за вработување вработува... - Работник
298views

Агенцијата за администрација отвори оглас за вработување на пет службеници во Агенцијата за вработување на Р. Македонија. Предвидената нето плата изнесува 28.277 денари.

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Агенцијата за администрација објавува

Advertisement

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 101/2019

за вработување на 5 јавни службеници од група I, подгрупа II во Агенција за вработување на Република Северна Македонија за следните работни места

Advertisement
Advertisement

Остатокот од огласот можете да го прочитате тука

Advertisement