Агенцијата за управување со одземен имот вработува…

Агенцијата за администрација објави оглас за вработување на 4 државни службеници во Агенцијата за управување со одземен имот.

За бараат раководители и самостоен референт.

Во зависност од работното место платите се движат до 38,165 денари.

Повеќе детали тука