- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

Агенцијата за цивилно воздухопловство вработува…

Агенцијата за цивилно воздухопловство вработува... - Работник
471views
Агенцијата за цивилно воздухопловство вработува државни службеници. Платите, зависно од работната позиција се движат од 45,600 до 117.600.
Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Агенцијата за администрација објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ –  104/2019

 

за вработување на  3 државни службеници од група I, подгрупа I во Агенција за цивилно воздухопловство Скопје за следните работни места

Целосниот оглас можете да го прочитате тука