НовостиПравдаСветот на работникот

АЛБАНЦИТЕ СЕ ЕТАБЛИРАА ВО ДРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА Во министерствата ги има над 25%, а главни се во ресорите на Груби и на Бектеши

   Време за читање 3 минути

Различни институции со различна процентуална застапеност на етничките заедници, пишува Порталб. Етничките Македонци доминираат во ресорите одбрана, финансии и земјоделство, а етничките Албанци во министерствата за политички систем и за економија.

Според податоците, речиси во сите министерства застапеноста на етничките Албанци е над 25%. Во четири ресори застапеноста е помала од 20%, но има министерства каде што таа е над 40%. Конкретно, во Министерството за политички систем застапеноста на етничките Албанци изнесува 84,36% а во Министерството за економија 47,55%. Во овие два ресора застапеноста на Македонците изнесува 5,15% во ресорот што го води Артан Груби односно 42% во ресорот економија.

Во Министерството за одбрана, пак, етничките Македонци се застапени со 79,48%, додека етничките Албанци со 12,95%. Во Министерството за транспорт и врски застапеноста на етничките Албанци изнесува 17,07% а во Министерството за земјоделство 18,01%.

Најголем процент на етнички Турци има во Министерството за економија 4,90%, во Министерството за политички систем 4,10%, во Министерството за образование 3,85% и во Министерството за земјоделство 3,58% Етничките Бошњаци, пак, со највисок процент се застапени во Министерството за локална самоуправа со 5,56% и во Министерството за економија со 2,10%. Во МНР застапеноста на Бошњаците е нула. Етничките Срби со највисок процент од 4,55% се застапени во Министерството за култура а етничките Роми со највисок процент од 2,93% се во Министерството за правда.

„Етничката структура на самостојните органи на државната управа исто како и структурата кај другите органи и министерства е премногу различна од институција до институција“, се нотира во Извештајот за регистарот на вработени во јавниот сектор за 2022 година.

Во Владата етничките Македонци се застапени со 70,6%, Албанците со 13,9%, Турците со 4%, Србите имаат удел од 2,2%, Ромите 5,5% а Бошњаците со скоро 1,5%. Во Собранието Македонците се со 66,67% а Албанците со скоро 28,2%. Во институцијата Народен правобранител речиси иста процентуална застапеност, Македонците со 45,2% а Албанците со 40,5%.

И во општините различна етничка структура. На ниво на Град Скопје застапеноста на Македонците изнесува 84,5%, на Албанците 10,94%, на Србите 1,95%, на Ромите 1,05%, на Турците 1,20%, на Бошњаците 0,60 а на Власите 0,45%.

Со 100% застапеност се етничките Албанци во општините Арачиново, Боговиње, Липково а над 80% се во Теарце, Студеничани, Сарај, Желино, Врапчиште,

Етничките Македонци со 100% застапеност се во Берово, Босилово, Валандово, Василево, Демир Капија, Демир Хисар, Зелениково, Кавадарци, Кратово како и во Прилеп, Пробиштип, Ранковце и уште неколку други. Во најголемите општини предводени од градоначалници од албанскиот блок етничката застапеност е различна. Така во општина Тетово 79% се Албанци а скоро 18% Македонци. Во Струга 67,6% се Албанци а 24,3% Македонци. Во општина Гостивар 73,7% се Албанци а скоро 15,4% се етнички Македонци.

Сумирано, според етничката структура, 78.833 од вработените во јавниот сектор се Македонци, 23.855 се Албанци, 2.675 се Турци, 1.651 се Роми, 1.542 се Срби, 569 се Бошњаци, 527 се Власи, а 813 се други или воопшто не се изјасниле за етничката припадност.