(АНКЕТА) ДАЛИ РАБОТИТЕ ВО СИВАТА ЕКОНОМИЈА?

Порталот Работник спроведува кратка анкета за сивата економија. Подолу можете да ги најдете прашањата коишто ги поставивме со цел да ја дознаеме перцепцијата за истата.