Правда

Апелациониот суд вработува…

   Време за читање помалку од минута

На веб страната на Апелациониот суд Скопје е објавен оглас за вработување на девет судски службеници.

Повеќе детали тука