Важна вест за сите работници во Германија: Се воведува ново правило за одмор

Вработените кои некогаш морале да дозволат да им истече преостанатото време за одмор, можат да се надеваат дека наскоро ќе можат да земаат слободни денови или дека ќе им бидат платени.

Федералниот суд за труд (БАГ) во Ерфурт ја објави својата пресуда во три тужби поради застареност на правото на годишен одмор. Веќе е јасно дека постојниот рок на застареност е барем делумно укинат. Децениските тужби би можеле повторно да станат актуелни, дури и против поранешните работодавци. Што ќе ја смени пресудата на БАГ за преостанатиот одмор?

Најважната последица од одлуката на БАГ е дека преостанатото време за одмор истекува само ако работодавците однапред побараат од вработените да го земат овој одмор, им дадат можност да го сторат тоа и да укажат на непосредното ограничување на нивното право на одмор. Доколку не сте ги исполниле овие услови, преостанатото отсуство никогаш не истекува.

Досега, Федералниот закон за празници бараше правата за одмор да се земаат во тековната календарска година. Одморот може да се пренесе во првите три месеци од следната календарска година само доколку има итни оперативни или лични причини поради кои вработениот го оправдува тоа. Отсуството конечно истекува 15 месеци по завршувањето на годината за годишен одмор. Ако БАГ го заврши периодот од 15 месеци во многу случаи, вработените би можеле да ги бараат преостанатите денови за одмор неколку децении подоцна или да бараат исплата. Зошто се менува правилото за преостанат одмор? Промената се случува за време на адаптацијата на германското право кон барањата на Европскиот суд на правдата (ЕСП).

Адвокатот Мајкл Фулрот смета дека вработените наскоро ќе можат да го остварат правото на годишен одмор, кое е достапно подолго време. Тој за „Билд“ изјави дека по пресудата „вработените можат да ги остварат своите права на годишен одмор од последните неколку децении – дури и против својот поранешен работодавач“, пренесува Н1 Хрватска.