ИнтервјуаПравда

(Видео) „Понеделнички кафе муабет“: Актуелизирање на теми поврзани со трудот и безбедност и здравје при работа

   Време за читање помалку од минута

Погледнете ја новата епизода на „Понеделнички кафе муабет“ со проф. Д-р. Лазар Јовевски и М-р. Милан Петковски, за прашањето околу животниот процес на функционирање, а поврзанo со трудовото право и безбедноста и здравјето при работа. Актуелизирања на прашања и теми за кои се поретко се зборува во јавноста, и се ставени на маргините на општеството.