- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

Во првото полугодие Тутунска банка остварила добивка од 15 милиони евра

Во првото полугодие - Работник
404views

Во периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година, НЛБ Банка АД Скопје работеше согласно усвоената Деловна политика на Банката за 2019-та година, прилагодувајќи го тековното работење на економските и на пазарните услови во земјата. Банката, во анализираниот период  ги оствари планираните оперативни и финансиски цели, при што е зачувана висока ликвидност, стабилност и солвентност.

Во анализираниот период, Банката оствари нето добивка во износ од 963.243 илјади МКД, што е за 20,1% над планот, што се должи на континуирани продажни активности на кредитните и картичните продукти со особен фокус кај населението, микро, малите и средни претпријатија и на значајните инвестиции во електронските сервиси кои се подостапни и побогати со дополнителни услуги и функционалности за клиентите, пишува Денар.

Целосниот текст можете да го прочитате тука