- Advertisement -
ЕкономијаМакедонијаСветот на работникот

Во преработувачката индустрија се очекува зголемен обем на производство и повеќе вработувања

Поповолни очекувања и зголемување - Работник
319views

 Поповолни очекувања за состојбата во преработувачката индустријата имаат раководителите на деловните субјекти во оваа гранка. Според објавените податоци на Државниот завод за статистика, раководителите очекуваат поповолна состојба за обезбедност на производството со порачки и обемот на производството во наредните три месеци. 

Според нивните оценки, залихите на готовите производи се зголемени, а се очекува бројот на вработените да се зголеми.

Оценката за економската состојба на деловните субјекти во август 2020 година е поповолна во однос на претходниот месец, а понеповолна во однос на август 2019 година.

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во август 2020 година изнесува 67 отсто од нормалното искористување, а најголемо влијание за тоа имале недоволната странска побарувачка со 20,5 отсто, неизвесното економско опкружување со 16,8 отсто, недостигот на квалификувана работна сила со 17,7 отсто и недоволната домашна побарувачка со 11,7 отсто.

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во август 2020 година е зголемен за 0,6 процентни поени во однос на јули 2020 година и изнесува 12,9, а во однос на август 2019 година е намален за 8,5 процентни поени.