- Advertisement -
Правда

Во сила стапува новиот закон за инспекциски надзор

Во сила стапува новиот закон за инспекциски надзор - Работник
552views
После долги укажувања од бизнис заедницата и долга битка за кроење на законско решение кое ќе биде во насока на создавање подобра бизнис клима, конечно Законот за инспекциски надзор е објавен во Сл.весник на РСМ број 102 на 22 мај 2019 година. Овој закон е со одложена примена, ќе влезе во сила осмиот ден од денот на објавување но ќе се применува во рок од 6 месеци од денот на објавување.
Анализите кои се клучните новини од новиот Закон:
Една од крупните и суштински измени е што правните субјекти кои се предмет на инспекциски надзор најпрвин ќе добиваат опомена и рок да ја отстранат неправилноста, пред да се изрече казна. Исклучок од ова ќе бидат случаите кога инспекторот ќе оцени дека утврдените неправилности можат да предизвикаат опасност по животот и здравјето на граѓаните, финансиска штета, загрозување на животната средина или загрозување на јавниот интерес, пишува Бизнис Регулатива
Целосниот текст можете да го прочитате тука