- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

Вредноста на Синдикалната минимална кошница за март 2020 година изнесува 32. 941 денари

886views
Ред.број Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Meсец 32020 % учество структура
1. Исхрана и пијалоци 13888,97 42,16
2. Домување 10421,13 31,64
3. Хигиена 2355,89 7,15
4. Превоз 2363,91 7,18
5. Облека и обувки 2136,11 6,48
6. Култура 1066,79 3,24
7. Одржување на здравје 708,40 2,15
Вкупно: 32941,19 100.00

 

 

Ред.број Елементи кои ја формираат вредноста  на минималната синдикална кошница Mесец 32020 учество на елементите во нето плата 
Просечно исплатена нето плата  
1. Исхрана и пијалоци 13888,97  
2. Домување 10421,13  
А Комунални трошоци 8 178,47
Б Покуќнина, опрема за куќа и оджување 2 242,66
3. Хигиена 2355,89  
А Одржување на личната хигиена 960,33
Б Одржување на хигиената на домот 1 395,56
4. Превоз 2363,91  
5. Облека и обувки 2136,11  
6. Култура 1066,79  
7. Одржување на здравје 708,40  
  Вкупно: 32941,19