Денар: Дали H&M и C&A, IKEA и LIDL, Starbucks и McDonald’s ќе дојдат во Македонија?

Мал пазар со ограничена куповна моќ – ова е главната причина зошто Македонија не е привлечна за меѓународните брендови. Глобалните компании се шират во регионот но засега најголем дел од нив ја избегнуваат земјава.

„Меѓународните продажни синџири прават длабински анализи пред да се прошират на нов пазар, но нашата земја често воопшто и не се зема предвид односно не е дел од нивното видно поле“, објаснува консултантот за брендирање Христина Бојковска.

„Постојат повеќе причини за ова, но главните се ограниченоста на пазарот и во квалитет и во квантитет, односно Македонија е мала земја со мала куповна моќ“, вели таа, пишува Денар.