ПравдаСветот на работникот

Детектор анкета: Секој петти работник е жртва на мобинг

   Време за читање 1 минута

Секој петти работник бил жртва на мобинг, покажува најновата анкета која за Детектор ја спроведе Институтот за политички истражувања Скопје. Според неа, 21,5% од анкетираните велат дека или тие, или некој нивни близок бил жртва на мобинг, додека 71,8% од анкетираните велат дека немале ваков проблем.

Деталната анализа на податоците покажува дека повеќе жртви на мобинг има во приватниот отколку во јавниот сектор. 29,6% од анкетираните кои работат во приватниот сектор велат дека или тие или некој нивни близок биле жртви на мобинг, додека овој процент во администрацијата е на ниво од 23,5%.

Поделбата според етничката припадност покажува дека едничките Албанци почесто се соочуваат со мобинг од етничките Македонци. Па така, 27,9% од анкетираните етнички Албанци велат дека или тие или некој нивни близок бил жртва на мобинг, додека само 19,4% од етничките Македонци тврдат дека го имаат истиот проблем

Истражувањето на јавното мислење по нарачка на Детектор телефонски го спроведе Институтот за политички истражувања Скопје врз репрезентативен примерок од 1105 испитаници во периодот од 8 до 11 јануари годинава со маргина на грешка од плус-минус 3%.

Извор: Сител