- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

Државата треба да ги достави платежните картички најдоцна до 3 јули

367views

По 9.000 денари еднократна помош ќе добијат социјалните категории и невработени што остваруваат низок доход, а по 3.000 денари ќе добијат вработени со мали примања, како и средношколци со наполнети 16 години и студенти. Здравствените работници кои тестирале, дијагностицирале или лекувале заболени од ковид-19 ќе добијат еднократна финансиска поддршка во висина на 40 отсто од износот на последната пресметана основна нето-плата.

Ова го предвидува Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и на вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање домашна платежна картичка наменета за купување македонски производи и услуги за време на вонредна состојба, што е објавена во „Службен весник“.

Advertisement

Според Уредбата, граѓаните што се опфатени со оваа мерка, ќе ја добијат таканаречената домашна платежна картичка најдоцна на 3 јули, а парите ќе може да ги искористат најдоцна до 31 јули, и тоа само за купување домашни производи кај регистриран македонски производител, освен цигари и алкохол, да обезбедуваат услуги од домашен давател на услуги или да купуваат онлајн производи од домашната е-трговија.

Домашната платежна картичка ќе биде со видливо отпечатена ознака „купувам домашно“, а банката ќе ја достави на домашна адреса на корисникот, со тоа што е неопходна негова потврда дека ја примил.

Advertisement

Парите ќе им бидат префрлени на оние на кои им следуваат според Уредбата. Притоа, никој ништо не треба да прави затоа што има институции што се задолжени да состават листи на податоци. Така, за невработени податоци ќе даде Агенцијата за вработување, за приходите УЈП, за младите – Министерството за образование.

Парите од помошта ќе легнат на трансакциската сметка што веќе ја имаат граѓаните, преку која примаат помош или плата, или за која институциите ќе обезбедат информација преку Клириншка куќа. За оние што немаат трансакциска сметка, државата ќе им отвори во некоја банка.

Примената финансиска поддршка не се оданочува со данок на доход согласно со Законот за данокот на личен доход.

Advertisement