ПравдаСветот на работникот

Европска кампања за сузбивање на непријавената работа

Европска кампања - Работник
236views

Непријавената работа ги става работници во мноштво на ризици. Ја поткопува фер конкуренцијата и ги потценува јавните финансии, социјалната заштита и пошироката социјална кохезија, истакнаа од Европската Агенција за безбедност и здравје при работа на нивната веб страна.

Тие посочија дека првата Европска кампања, EU4FairWork ќе биде објавена од страна на Европската комисија во март за да ја укине непријавената работа и факторите коишто ја предизвикуваат. Кампањата има за цел да придонесе за бихевиорална промена низ Европа преку позотивни пораки за бенефитите од пријавената работа.

Според Агенција, секторите во кои е најмногу застапена непријавената работа се: градежништвото, агрикултурата, патниот сообраќај, туризмот и така натаму.

Во знак на поддршка, во 2016 година била воспоставена Европската платформа за сузбивање на непријавената работа, со цел да ја зголеми соработката помеѓу земјите членки на Европската унија