- Advertisement -
СветСиндикат

ЕТУЦЕ: Растот на јавните – приватни партнерства значи дека треба да го заштитиме академскиот кадар

ЕТУЦЕ - Работник
298views
Синдикалците и претставниците од 21 европски земји се собраа во Брисел на 4-ти февруари 2020 година на состанокот на Постојаниот комитет за високо образование и истражување на Европскиот Комитет на синдикати од образование – ЕТУЦЕ (HERSC).

Првиот ден се одржа плодна дискусија за работната група за обновување на синдикатот во секторот на високото образование и истражување, поврзана со тековниот проект на ЕТУЦЕ. И покрај значителните разлики во однос на нивната големина и нивниот национален контекст, се покажа дека синдикатите во образованието низ цела Европа се соочуваат со слични предизвици. Некои од нив се однесуваат на регрутирање, организирање и мобилизирање на своите членови; други се однесуваат на битката за поголема родова еднаквост, особено на повисоки академски позиции. Членовите на HERSC зборуваа за поголема меѓународна соработка за решавање на овие проблеми заедно.

Вториот ден, Марија Паладино од Одделението за иновации на Европската комисија и ЕИТ ги презентираа иницијативите на Комисијата да изврши притисок за повеќе сојузи помеѓу високообразовните институции и приватните бизниси. Една важна алатка за ова е HEInnate, платформа за размена на знаење и соработка, која исто така претставува мрежа за учење на политики. HEInnate ќе се користи во прегледите на земјите од ОЕЦД. Членовите на HERSC изразија загриженост за влијанието на јавно-приватното партнерство врз академската слобода и институционалната автономија, заштитата на интелектуалната сопственост, транспарентноста и работните услови. За време на следната дискусија за приватизација и јавното-приватно партнерство во високото образование меѓу членовите на HERSC, беше договорено гласот на академскиот кадар да биде во основата на дебатата.

Харпа Арнарсдотир од Одделението за високо образование на Европската комисија ја претстави програмата за ЕРАСМУС 2021-2027, која се уште е предмет на преговори. Бидејќи, мобилноста на студентите за студии и за обука, како и мобилноста на персоналот за настава и обука, треба да се продолжи како и досега, ќе се преземат нови мерки за подобрување на инклузивноста и пристапноста на учениците и наставниците. Важните промени се однесуваат на мешаната мобилност, што комбинира краткорочен престој од најмалку пет дена, надополнет со виртуелна компонента, краткорочна мобилност за кандидати за доктори и зголемена флексибилност во отворањето на програмите за учесниците кои не се членки на ЕУ.

Покрај тоа, учесниците на HERSC разговараа за неодамнешните случувања со Болоњскиот процес и подготовките за претстојната средба на министрите во Рим. Членовите беа ажурирани и за други релевантни теми за високото образование, како што се приоритетите на Претседателството на хрватскиот совет, како и активности преземени од страна на Меѓународната Федерација на синдикатите од образованието.