- Advertisement -
СветСветот на работникотСиндикат

ЕУ ги штити работниците од 3 канцерогени супстанции – но потребно е повеќе акција

Преквалификации, квалитетни рабтни места - Работник
214views

Синдикатите ја поздравуваат акцијата на Европската комисија денес за да се заштитат над 1,1 милиони луѓе од рак поврзан со работата, поставувајќи обврзувачки ограничувања на изложеност на три опасни материи.

Комисијата предложи Врзувачки ограничувачки вредности на изложеност при работа (БОЕЛ) на акрилонитрил, соединенија на никел и бензен како дел од обновената листа на Директивата за канцерогени и мутагени (ЦМД).

Новото законодавство особено ќе ги заштити работниците во производствената и градежната индустрија. Тоа значи дека нови или ажурирани ограничувања сега се поставени на 27 канцерогени материи од 2014 година.

Но, не е преземено никакво дејствие за ограничување на нивото на изложеност на уште 20 супстанции кои предизвикуваат рак, додека постојните ограничувања на изложеност за вообичаени канцерогени на работното место како што се кристален силициум диоксид, дизел емисии и азбест не нудат доволна заштита и итно треба да се ажурираат. Целта на ЕТУЦ е да има најмалку 50 приоритетни канцерогени материи со (БОЕЛ) под (ЦМД) до 2024 година.

Покрај тоа, некои од обврските од претходните ревизии на директивата треба да бидат исполнети и покрај истекот на рокот за тоа. Според тоа, ЕТУЦ ја повикува Европската комисија да го прошири опсегот на (ЦМД) на супстанции токсични за репродукција и на опасни медицински производи.

Со оглед на тоа што до 12% од сите карциноми се поврзани со работата, ЕТУЦ исто така повикува на нов кохерентен и транспарентен систем за поставување граници на изложеност заснован на оној на Германија и Холандија.

Заменик генералниот секретар на ЕТУЦ Пер Хилмерсон рече:

„Никој не смее да биде изложен на ризик од рак кога оди на работа. Новите ограничувања на ЕУ за три супстанции кои предизвикуваат рак е чекор во вистинската насока, но премалку во време кога 100.000 луѓе умираат од рак поврзан со работата секоја година.

„Јасно е неприфатливо дека работниците сè уште немаат заштита од 20 супстанции со висок ризик, затоа Комисијата мора да продолжи со ажурирање на законодавството за да се осигура дека постојат ограничувања на изложеност на сите најопасни супстанции кои предизвикуваат рак“.