- Advertisement -
ЕкономијаМакедонијаСиндикат

Жените се најмалку застапени во градежништвто и шумарството

Жените се најмалку застапени - Работник
318views

Жените во градежништвото и шумарството се многу малку застапени бидејќи се уште се смета дека овие две професии се машки. Најчесто работат како инженери, техничари или како административци во фирмите. Поради тоа многу малку се застапени и на раководни функции во фирмите и во синдикалните организации.

Синдикатите и невладините организации сметаат дека е потребна квалитетна едукација со цел тие да се охрабрат и да почнат поинтензивно да работат во овие сектори.

Извор: Skopjeinfo.mk