- Advertisement -
Македонија

Започна Национална Конвенција за безбедност и здравје при работа

Започна Национална Конвенција - Работник
464views

Вчера започна националната конвенција за ЕУ во нашата земја (НКЕУ-МК).
Македонското Здружение за заштита при работа е дел од работната група II-Социјална политика и вработувања (Поглавје 19).
Доставените препораки на тема: Безбедност и здравје на работниците на работното место: Национални услови и европски перспективи, истите ќе беа образложени од страна на
м-р Милан Петковски, пишуваат од МЗЗПР на нивната Фејбук страна.