- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

Зголемен прометот во трговијата на мало

191views

Во трговијата на мало, во февруари 2020 година споредено со февруари 2019 година се бележи пораст во трговијата со храна, пијалоци и тутун и непрехранбени продукти освен горива, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Според овие податоци, гледано по групи и класи, зголемување на прометот е забележано во групите: трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 7.6 %, а реално за 5.8 %), трговија на мало со
непрехранбени продукти, освен гориво (номинално за 10.0 %, а реално за 9.7 %), трговија на мало, освен трговија со горива (номинално за 8.7 %, а реално за 7.7 %) и трговија на мало со автомобилски горива (номинално за 6.5 %, а реално за 1.4 %).

Advertisement

Извор : Лидер

Advertisement
Advertisement