Како да добиете работна дозвола за во Шведска како Македонец?

Граѓаните на земјите кои не се членки на ЕУ, мораат да аплицираат за дозвола за работа доколку сакаат да работат во Шведска.

Со цел да се добие дозвола за работа, Вие мора да добиете официјална понуда за вработување од шведски работодавач.

За да се квалификува како дозвола за работа, договорот за работа мора да ги исполнува следните услови:

Остатокот од текстот можете да го прочитате тука