ПравдаСветот на работникот

Како да се користи годишниот одмор и кои се злоупотребите на К-15?

   Време за читање помалку од минута

Фејсбук статус на Проф. Д-р Лазар Јовевски:

КАКО ДА СЕ КОРИСТИ ГОДИШНИОТ ОДМОР И КОИ СЕ ЗЛОУПОТРЕБИТЕ НА Т.Н. К-15 (регрес за годишен одмор)

Работодавачот може да бара да се прекине годишниот одмор од страна на работникот само во исклучителни точно определени ситуации. Од друга страна регресот за годишен одмор или т.н. К-15 е право кое што е уредено со Општиот колективен договор од приватниот сектор за стопанството, и истото право веќе го има и во гранскиот колективен договор за јавниот сектор, меѓутоа тој не се однесува за цел јавен сектор. Но, и овде има злоупотреби …..