- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

Колкава е разликата во платите меѓу просветните работници во Луксембург и Македонија?

Колкава е разликата во платите меѓу просветните работници во Луксембург и Македонија? - Работник
461views

Примањата на просветните работници во Македонија се меѓу најниските во Европа. Нивните колеги во Луксембург пак се на врвот на листата. Колку заработуваат учителите и наставниците ширум Европа?

Просветните работници се лошо платени – така гласи општото мислење. Но, колкави плати навистина имаат тие?  Почетната годишна плата на учителите во основните училишта изнесува околу 26.000 евра – бруто. Наставниците во гимназиите и во стручните училишта добиваат 1.300 евра повеќе. Овие податоци се всушност просечна вредност за целата ЕУ. А разликите меѓу западна и источна Европа се огромни. Учителите во Луксембург заработуваат речиси трипати повеќе од ЕУ-просекот. Нивните колеги во Бугарија и во Романија се далеку под тој просек. Месечните примања растат со искуството и со работниот стаж. По 28 години работа, се достигнува максималната категорија на примања.

Таа исто така зависи од државата во која работат просветните работници. Професорите во средните училишта во Луксембург, во зенитот на кариерата, годишно заработуваат околу 139.000 евра бруто. Колегите во Полска примаат само една десетина од оваа сума.

Во Македонија врвната наставничка плата изнесува само околу 9200 евра бруто, нешто повеќе отколку во Србија, но помалку од Босна и Херцеговина и Црна Гора.

Просветните работници, посебно во источна и југоисточна Европа не заработуваат премногу.

Но, колку мораат да работат за својата плата? Учителите во полските основни училишта работат 478 часови годишно. Колегите во Холандија и во Летонија речиси двојно повеќе.

Полските наставници само една третина од работно време го минуваат во работа со учениците, што е многу помалку од европскиот просек. Наставниците во Европа добар дел од своето работно време го трошат на бирократија, наместо на она најважното – наставата. Притоа, доброто образование е од клучно значење за иднината на секоја земја.

Извор: Дојче Веле