Комисијата за заштита на конкуренција вработува…

Агенцијата за администрација објави оглас за вработување на 5 државни службеници во Комисијата за заштита на конкуренцијата. Се бараат раководители, советници и помали соработници.

Во зависност од работното место платите се движат до 21,01 до 28,318 денари.

Повеќе информации тука