Наука

Кратка историја на универзумот: создавање и еволуција на структурите

Кратка историја - Работник
355views

Планетите, ѕвездите, маглините, галаксиите и сите останати небесни тела коишто можеме да ги набљудуваме на ноќното небо се производ на 13,8 милијарди години космичка еволуција. Во првиот дел дадовме краток преглед на првите 400 000 години од настанокот на универзумот коишто се недостапни за набљудување. Од крајот на оваа епоха ни доаѓа космичкото позадинско зрачење (КПЗ) кое е најраната фаза на универзумот којашто можеме да ја набљудуваме и ни кажува дека материјата е речиси хомогено распределена со екстремно мали (во сооднос еден спрема 100 000) флуктуации во густината. Во оваа статија ќе се осврнеме на останатот дел од космичката историја: како овие мали флуктуации во инаку хомогениот универзум ќе ги произведат галаксиите и ѕвездите и ќе опишеме како изгледа универзумот на големи размери, пишува nzs.mk.

Целосниот текст прочитајте го тука