Од КСС пак, рекоа дека ја ценат секоја заложба на општествените чинители кои бараат унапредување на работничките права.