КСС беше дел од меѓународната конференција на синдикати од јавниот сектор во Европа

КСС и гранските синдикати на КСС беа дел од меѓународната конференција на синдикатите од јавен сектор на Европа, организирана пд страна на EPSU, EUROMIL I EUROCOP. На меѓународната конференција ги изнесовме своите проблеми со кои се соочуваме за кои добивме силна поддршка, објавија од КСС на својот Фејбук профил.