- Advertisement -
Правда

Малолетните деца се бројот како невработени

Малолетните деца се бројот како невработени - Работник
320views

И покрај задолжителното средно образование, сепак лицата од 15 до 19 години се сметаат како работоспособни и фигурираат како посебна категорија во статистиките за пазарот на трудот, а во последните истражувања дури и се посочуваат како најпогодени од невработеноста. Тоа ја наметна дилемата како возрасната категорија за која законот пропишува задолжително средно образование воопшто може да се третира како работна сила и дали од споменатите статистики произлегува дека Законот за средно образование често не се почитува?

Ангел Димитров, претседател на Организацијата на работодавци на Македонија, вели дека вбројувањето на лицата што имаат наполнето 15 години како работоспособни е според европските стандарди.

Целосниот текст можете да го прочитате тука