Правда

МИОА: ЕК го нотира позитивниот исчекор во реформата на јавната администрација

   Време за читање 1 минута

„Северна Македонија продолжува да бележи прогрес во реформата на јавната администрација“. Вака, Европската Комисија го започнува делот посветен на јавната админстрација во последниот извештај.

Фокусот е на обезбедување на побрзи и поквалитетни услуги до граѓаните, а тоа се овозможува со новиот Национален портал за е-услуги. Дополнително, Централниот регистар на население, е ставен во функција и претставува единствена база на податоци за населението, со унифицирани и верифицирани информации. На овој начин, ЕК уште еднаш потврдува дека основа на реформата и професионализацијата на јавната администрација е дигитализацијата.

Извештајот се осврнува и на прогресот постигнат во делот на транспарентноста и инклузивноста при креирањето на политики и носењето на одлуки. Тука, се потенцира новиот портал за отворени податоци и  Стратегијата за транспарентност 2019-2021.

За нас како Министерство за информатичко општество и админстрација, позитивната оценка во Извештајот е потврда за трудот и посветеноста за реформа на јавната админстрација, како сервис на граѓаните. Дополнително, ова претставува и обврска да продолжиме во истата насока, се со една цел а тоа е подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани.