- Advertisement -
ЕкономијаМакедонијаПравда

МТСП: Исплата на правата од социјална и детска заштита

МТСП: Исплата - Работник
786views

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека се врши исплата на правата од социјална и детска заштита за месец февруари 2020 година:

 • Гарантиран детски додаток
 • Посебен додаток за месец 03/2020
 • ЕПП за новороденче
 • Родителски додаток за трето дете
 • Родителски додаток за четврто дете
 • Единствен родителски додаток
 • Студирање
 • Гарантирана минимална помош ГМП
 • Туѓа нега
 • Постојана парична помош
 • Мобилност и слепило – попреченост
 • Цивилна инвалиднина
 • Социјално домување
 • Азиланти домување
 • Парична помош за згрижувач
 • Паричен надоместок за згрижувачко семејствоСоцијална сигурност
 • Субвенции за електрична енергија ретроактивни исплати

Advertisement

Advertisement
Advertisement