- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

МТСП: Месечен младински додаток по 3.000 денари за сите млади вработени во производна дејност

МТСП: Месечен младински додаток - Работник
293views

На 164-та Седница, Владата гo утврди Предлог-законот за младински додаток, предложен од Министерстовото за труд и социјална политика.

Со младинскиот додаток поттикнуваме вработување на младите лица во дејностите на производството по завршување на средното образование. На овој начин истовремено придонесуваме за подобрување на нивниот животен стандард и ги задоволуваме потребите на работодавачите со соодветно квалификувана работна сила. Младинскиот додаток ќе биде во висина од 3.000 денари месечно и ќе им се исплаќа на млади лица до 23 години со завршено најмалку средно образование.

Advertisement

Младински додаток може да користи младо лице кое ги исполнува следните услови :-е опфатено со задолжително социјално осигурување по основ на вработување кај работодавач или самовработување со претежна производствена  дејност;-е вработено во приватна агенција за вработување и е отстапено на работа кај работадавач со претежна производствена дејност или-е опфатено  во задолжително социјално осигурување како индвивидуален земјоделец.

Со воведувањето на младинскиот додаток Владата продолжува посветено да работи на подобрување на условите за живот на сите лица во Северна Македонија, вклучувајќи ги и младите лица.

Advertisement
Advertisement

Извор: МТСП

Advertisement