- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

Народна Банка вработува…

Народна Банка вработува... - Работник
319views

Народна Банка објави два огласи за работи преку кои се бараат деветмина, за повеќе различни позиции. Највисоката плата од сите барани работни места изнесува 43,000 денари, а централно банкарската институција плаќа половина или 70 отсто од платата и за приправничкиот стаж.

Линк до првиот оглас

Линк до вториот оглас