- Advertisement -
Економија

Најбарани професии во Германија…

Најбарани професии во Германија... - Работник
324views

Германската техничка служба DEKRA  секоја година  изготвува извештаи за состојбата на германскиот пазар на трудот. Овој пат таа објави над  14 000 слободни работни места, кои биле објавени во февруари 2019 во регионални весници, во големи интернет портали,  социјалните мрежи за деловни контакти како и  Xing и LinkedIn.

Главниот заклучок од анализата на ДЕКРА гласи: во споредба со претходните години побарувачката за високо квалификувани професионалци во техничката сфера опаѓа, затоа пак германскиот пазар на труд доживува сé поголем глад за професионалци со средно стручно образование.

Кој има најголеми шанси?
Најголемите шанси за работа во Германија имаат  електро- техничари и електричарите.  Побарувачката за нив значително ја надминува онаа за високо-придвижуваните електроинженери кои исто така имаат голем број слободни работни места, објави PressingTV.

Целосниот текст можете да го прочитате тука