АнкетиНовостиСветот на работникот

На работодавачите нема да им се допадне сумата за која работниците би останале да работат во Македонија

   Време за читање 1 минута

Граѓаните постојано се иселуваат од Македонија. Една од главните причини за тоа е малиот стандард или ниските плати наспроти големите трошоци. Со оглед на тоа дека речиси секојдневно работниците апелираат дека треба да се зголемат платите, Порталот Работник спроведе анкета чие прашање гласеше: За колкава плата би останале да работите во Македонија?

На испитаниците им дадовме можност да одберат три одговори: од 30.000 до 40.000, од 50.000 до 60.000 и над 60.000 денари. Очекувано, повеќе од половина дел од нив (59,8 %) истакнаа дека сумата за која би останале да работат во Македонија е над 60.000 денари. За плата од 50.000 до 60.000 би останале да работат 36,2 %, додека за плата од 30.000 до 40.000 се одлучиле најмал број од испитаниците чиј процент изнесува 3,9 %.

Графикон

Анкетата е спроведена на примерок од 129 испитаници во времетраење од 7 дена.

Бобан М. Илијевски

Новинар за работни односи, кариера и човечки ресурси