ЕкономијаМакедонијаНовостиСветот на работникот

Оглас за вработување во ПроКредит Банка

Оглас за вработување - Работник
133views

Ако се идентификувате со целите и етичките вредности на ПроКредит Банка и сте љубопитни за другите земји и култури

ПроКредит Банка вработува: 

Проценител во Централната Управа во Скопје

Потребни вештини/знаење: 

  • Високо образование од областа на економијата, градежништвото, архитектурата или друго високо образование
  • Работно искуство во областа на проценки на недвижен и подвижен имот или осигурителни компании
  • Одлично познавање на англиски јазик
  • Способност за тимска работа и работа под притисок со крајни рокови
  • Способност за решавање проблеми и можност за самостојно работење без надзор од претпоставен
  • Одлични интерперсонални способности, со можност за лесна и ефикасна комуникација на сите нивоа
  • Предност ќе биде кандидатот да има положен стручен испит со Уверение од Министерство за Транспорт и врски за проценител на недвижен/подвижен имот

АПЛИЦИРАЈТЕ!

Аплицирајте со пополнување на податоци и мотивационо писмо преку веб страната на ПроКредит Банка, не подоцна од 25.11.2020  година на следниов линк.

Вашата апликација треба јасно да покаже, зошто токму Вие одговарате за оваа работа. Воедно во електронската пријава во делот за мотивациско писмо треба да ги наведете Вашите амбиции за аплицирање, а кои ќе бидат во релација со содржината од меѓународната веб страна на Банката (www.procredit-holding.com) и веб страната на ПроКредит Банка (www.procreditbank.com.mk).

Сите останати начини на аплицирање ќе се сметаат за невалидни. 

Бидете информирани дека само кандидатите кои ќе влезат во потесниот избор ќе бидат контактирани и поканети во следните фази на регрутирање. Процесот на избор на кандидат, ќе се изврши во рок од 45/90/120 дена по истекот на рокот за пријавување.