- Advertisement -
Правда

Одржана меѓунардната конференција „Правни трансплантации – позајмување на нормите или тивка војна за правна супрематија“

Одржана меѓунардната конференција - Работник
282views

Фејсбук статус на Асоцијацијата за правно – економски истражувања и едукација „Јуридика“:

Меѓнародна конференција од областа на правото – Белград 29.12.2019.

Претседателот на Асоцијација за правно – економски истражувања и едукација „Јуридика“, проф. д-р. Лазар Јовевски учествуваше на Меѓународната Конференција на Југоисточно – Европското право – XIV Harmonius School of Law, со наслов „Правни трансплантации – позајмување на нормите или тивка војна за правна супрематија“(„Legal Transplants – Borrowing norms or silent war for legal supremacy“). Меѓународната Конференција се оддржа во Белград на 29.11.2019 година. Проф. д-р. Лазар Јовевски го претстави својот труд на тема: „Системот на безбедност и здравје при работа во земјите од Западен Балкан“ (The System of Safety and Health at Work in Western Balkan Countries). На оваа Конференција со свои трудови и презентации учествуваа професори и правници од цела Југоисточна Европа и Германија, кои делуваат во областа на правото.