- Advertisement -
Македонија

Општина Ѓорче Петров: Два клуба со поддршка од општината за пензионерите

Општина Ѓорче Петров - Работник
226views

Во периодот што следува на пензионерите од здружението од Ѓорче Петров ќе им бидат обезбедени два клуба.
Општината ќе ги преземе трошоците за просториите каде тие ќе го минуваат слободното време. Во иднина планираме и организирање повеќе заеднички настани и активности.
Секогаш е убав момент за дружба и разговор со нив, користење на нивните идеи и нивното животно и работно искуство.