- Advertisement -
Македонија

Општина Ѓорче Петров издаде оглас за ангажирање на тројца волонтери

Општина Ѓорче Петров - Работник
299views

Општина Ѓорче Петров распишува оглас за ангажирање на тројца волонтери од територијата на општината и пошироко.
Лицата треба да се пријават во Општина Ѓорче Петров. Предност имаат лица кои имаат завршено социјална политика.

Општата цел на патролната социјална служба е детектирање и превенција на проблемите кои постојат на територијата на Општина Ѓорче Петров.

Патролните социјални работници мораат да ги искористат сите постоечки ресурси во локалната заедница: теренски посети, упатување и придружба до институции, континуирана комуникација со соодветна служба за решавање на конкретен проблем со семејствата, изработка на списоци и закажување на средби со семејствата и лицата, месечни извештаи, помош при прибирање на документи за еднократна парична помош заради исполнување на истата, пополнување на дата база податоци, хуманитарни акции, помош при достава на мебел итн.