НовостиСиндикат

Основан Регионален синдикален Совет на синдикатите за образование

   Време за читање помалку од минута

Основан Регионален синдикален Совет на синдикатите за образование

Репрезентативните синдикати на образованието од Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора и Македонија го формираа Регионалниот синдикален совет на синдикати за образование „Заедно за образованието“ со потпишување на Основачката повелба на состанокот одржан во Струга. Целта на формирањето на Регионалниот совет е да се подобрат работните, материјалните и социјалните услови на работниците чии интереси ги застапуваат синдикатите за образование кои учествуваат во Советот.

Беше договорено првата Работна сесија „Заедно за образование“ да ја организира Самостојниот синдикат на основното образование и високото образование во ФБиХ.