- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

Повисоки трошоците за вработени на градежните компании при изградба на индивидуални објекти

Повисоки трошоците - Работник
230views

Индексите на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се наменети за преиспитување или мониторирање на трошоците направени од градежните претпријатија при изведувањето на процесот на изградба на нови објекти за индивидуално домување. Главни корисници на податоците за индексите на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се градежните претпријатија, кои се повикуваат на движењето на трошоците во градежништвото во калкулациите при склучувањето на градежните договори.

Во четвртото тримесечје од 2019 година, во споредба со третото тримесечје од 2019 година, трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се непроменети, трошоците за материјали се пониски за 1.5 % и трошоците за вработените се повисоки за 3.2 %.

Во четвртото тримесечје од 2019 година, во споредба со четвртото тримесечје од 2018  година, трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се повисоки за 1.4 %, трошоците за материјали се пониски за 2.6 % и трошоците за вработените се повисоки за 10.9