Светот на работникот

Постарите од 40 години треба да работат три дена неделно

   Време за читање 1 минута

Извештајот објавен во Melbourne Institute Worker Paper покажал дека постарите работници од 40 години се повеќе продуктивни кога работат три или помалку денови во неделата.

Истражувањето спроведено на 3,000 мажи и 3,500 жени кои одгговориле на прашањата за своите работни навики, решавале когнетивни тестови и донесувале заклучоци.

Тоа значи дека морале да читаат наназад, на глас и да спојуваат бројки со букви во ограничено време. Задачите ги решавале многу лесно до 25 часовниот работен час, а потоа станувале се послаби.

Изненадувачки е дека луѓето кои се во пензија, како и невработените постигнуваат подобри резултати на когнитивните тестови за интелегенција од оние кои работат повеќе од 55 часа неделно, а стандардното работно време е 40 часа неделно.

„Работата е сабја со две острици. Од една страна може да стимулира мозчен напредок, а од друга страна долгото работно време може да прични стрес и потенцијално да ги ослабе когнитивните функции“, нагласил еден од авторите на истражувањето, Колин Мекензи.