ЕкономијаМакедонија

Пост Ковид поддршка за 15 микро и мали компании

108views

Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија ќе поддржи 15 микро и мали компании во рамки на пост Ковид 10 трансформативната програма, финансиски поддржана и од Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем. Компаниите ќе добијат директна поддршка за обезбедување ликвидност, за зачувување на работните места и како и приклучување во ланецот на снабдување на Комората, што ќе значи проширување на домашниот пазар преку стратегија за продажба, преговори, маркетинг активности и управување со кризи.

„Преку програмата ќе поддржиме 15 локални микро и мали компании, кои ќе станат членки на Комората во наредните две години и ќе добијат бесплатно членство во првата година. Тие ќе добијат информации за законската усогласеност, деловни можности и пристап до финансии. Обезбедуваме обуки за далечинско и дигитално работење и е-трговија во рамки на Центарот за обуки на Комората, што ќе резултира со приближување до нови пазари преку дигитализацијата. Комората ќе обезбеди низа промотивни алатки за секоја компанија и создавање маркетинг содржина за социјалните медиуми, видео промоција и организирање состаноци со други бизниси“, вели Дриљон Исени, извршен директор на Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија.

Повеќе на бизнисвести.мк