- Advertisement -
ЕкономијаМакедонијаСветот на работникот

Право на паричен надомест за време на невработеност

Кој ќе добие помош со реализација - Работник
601views

Право на паричен надоместок има невработено лице што било во работен однос најмалку 9 месеци непрекинато, или 12 месеци со прекин во последните 18 месеци, пред престанокот на работниот однос.

Време за кое се исплатува паричниот надоместок
Ако стажот на осигурување изнесува од 18 месеци до 2,5 години – треба да се исплаќа 2 месеци, ако е од 2,5 години до 5 години – треба да се исплаќа 3 месеци, ако е од 5 години до 7,5 години – треба да се исплаќа 4 месеци, ако е од 7,5 години до 10 години – треба да се исплаќа 5 месеци, ако е од 10 години до 12,5 години – треба да се исплаќа 6 месеци, ако е од 12,5 години до 15 години – треба да се исплаќа 7 месеци, ако стажот е од 15 години до 17,5 години – треба да се исплаќа 8 месеци, ако е од 17,5 години до 20 години – треба да се исплаќа 9 месеци, ако е од 20 години до 22,5 години – треба да се исплаќа 10 месеци, ако е стажот од 22,5 години до 25 години – треба да се исплаќа надомест од 11 месеци и ако е стажот 25 години треба да се исплаќа надомест 12 месеци, пишува Скопје24.

Целосниот текст прочитајте го тука