- Advertisement -
Правда

Прекинување на прагот за алармирање во Тетово за PM10 честичките

PM10 честички - Работник
298views

Согласно податоците од ДАМСКВ на ден 27.01.2020 (понеделник), средно-дневните концентрации на РМ10 се под дефинираниот праг на алармирање од 175 g/m3, и епизодата од два последователни дена е прекината во Тетово.

Со тоа престануваат да важат мерките во случај на надминат праг на алармирање за PM10 честички за Тетово.

Извор: Влада