- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

Прес Конференција на Комора на Сметководители на Македонија

341views

Комората на Сметководители на Македонија при ССК, ќе одржи прес конференција на која ќе биде презентирана моменталната  состојба и предизвиците со кои се соочуваат деловните субјекти во услови на неизвесноcт, како резултат на здравствено економската криза, предизвикана од Ковид 19.

Особен акцент ќе биде ставен на важноста од координација и комуникација меѓу државните институции, со цел континуитет, исполнување на сите обврски и запазување на роковите за да не се остави простор за слободно толкување на економските мерки и уредбите кои сметководителите ги спроведуваат во пракса.