- Advertisement -

Почитувани, преку оваа контакт форма, Ви нудиме можност доколку имате потреба и желба, да ја раскажете својата работничка приказна која би можеле истата да ја објавиме анонимно или пак со ваше Име и Презиме кое би го навеле.

Целта на оваа идеја е да се објави во јавноста искуството поврзано со работниот однос бидејќи не ретко има прекршување на работнички права и со истите јавноста не е запознаена. Преку оваа контакт форма токму тоа сакаме да го постигнеме, запознавање на јавноста со Вашата работничка приказна.
НАПОМЕНА: Вашата приказна потребно е да биде поткрепена со документи кои ќе ја потврдат вистинитоста на истата.