МакедонијаПравдаСиндикат

Седница на Економско – Социјалниот Совет

   Време за читање помалку од минута

Во Министерството за труд и социјална политика денеска ќе се одржи седница на Економско-социјалниот совет (ЕСС), со која ќе претседава министерката за труд и социјална политика, Рашела Мизрахи.

Економско-социјалниот совет е трипартитно тело, формирано од  Владата и социјалните партнери за водење социјален дијалог, заради создавање услови за економска и социјална стабилност.

Разгледува законски и други прописи, национални стратегии и програми што се во врска со економско-социјалните интереси на работниците и работодавачите, проекти и материјали од економската и социјалната сфера. Притоа се носат соодветни предлози, мерки и заклучоци, а тие во однос на законските прописи се доставуваат до Владата и Собранието.

Составено е од по четири членови именувани од Владата, репрезентативните здруженија на работодавачи и синдикати.