- Advertisement -
Правда

Секој ден, 137 жени ширум светот се жртви на фемицид

Секој ден, 137 жени ширум светот се жртви на фемицид-Работник
600views

Според податоците на UNODC (Канцеларија на Обединетите нации за дрога и криминал), до крајот од 2018 година, секој ден, во просек, 137 жени ширум светот секојдневно се убиени од својот партнер или член на семејство. Затоа, жената најверојатно ќе биде жртва на убиство. Во 2017 година, најмалку половина од 87.000 убиени жени починале од рацете на нивните најблиски. Овој извештај покажува дека 58 отсто од убиените жени (50.000) ги убиле членовите на нивните семејства или партнери – во споредба со 37.000 други убиства (42 отсто).

Сепак, стапката на убиства на мажи е сеуште повисока од стапката на женски убиства. Собраните податоци на УНОДЦ покажуваат дека веројатноста за машки жртви е четири пати поголема од убиството на жените кога станува збор за убиство со умисла. Но, истиот извештај покажува 8 од 10 женски убиства се  извршени од страна на нивните партнери.

“Родовото убиство на жени и девојки” или “фемицидот”   се најголемата опасност за жената во Африка. Стапката на убиство на жени во Африка е 3,1 на 100 000.

Фемицидот претставува најтешка форма на насилство врз жените и може да биде директна последица на домашно насилство или интимно-партнерско насилство.