- Advertisement -
ЕкономијаМакедонија

секторите Дејности на здравствена и социјална заштита и Стручни, научни и технички дејности преживуваат најмногу

секторите Дејности на здравствена и социјална заштита и Стручни, научни и технички дејности преживуваат најмногу - Работник
682views

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2017 година било регистрирано 6 321 новосоздадено претпријатие, што претставува 9.2 % од вкупно активните претпријатија во Република Северна Македонија чија главна дејност според Националната класификација на дејностите – НКД, рев. 2 припаѓа во секторите на дејност од Б до О[1]). Во однос на 2016 година, забележано е намалување на новосоздадените претпријатија за 11.4 %, пишуваат Бизнис Вести.

Целиот текст можете да го прочитате тука